Simply Digitalization

ให้องค์กรของคุณทำงานง่ายยิ่งขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกระบวนการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรามุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันโดยนอกจากจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็ต้องเป็นไปโดยไม่ซับซ้อนเช่นกัน

เกี่ยวกับเรา

– ABOUT US –

Brainergy เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไทยมามากกว่า 50 ปี

ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ในอนาคต Digitizing จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจไปให้ข้างหน้า

BRAINERGY จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อช่วยให้องค์การของประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลในการทำงานและขยาย

โอกาสในการทำธุรกิจผ่านระบบดิจิตอลได้และจากที่ Brainergy เป็นบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ทำให้ BRAINERGY

สามารถนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิตอลมาตอบโจทย์และเข้าใจการทำงานของธุรกิจไทยได้อย่างเหมาะสม

บริการของเรา

– SERVICE SOLUTIONS –

 

 

 

 

 

 

 

SmartTAX

 

 

 

 

 

 

 

SmartFLOW

ฟีเจอร์

– FEATURES –

Dedicated Support

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ คอยซัพพอร์ตดูแลอย่างใกล้ชิด

Backups

มีระบบ Diaster Recovery หรือระบบกู้คืนข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

Notification

ไม่พลาดทุกขั้นตอนดำเนินงาน ด้วยระบบแจ้งเตือนผ่าน e-mail, SMS, LINE

Connecting

รองรับการเชื่อมต่อ กับทุกระบบซอฟท์แวร์ของผู้ใช้บริการ (Web Service, API, ERP)

Service Provider Certificate

ได้รับการรับรองโดย สพธอ. ให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรตามมาตรฐานกรมสรรพากรกำหนด

Security

มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ไม่เกิดการปลอมแปลง เสียหาย หรือสูญหาย

SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

Brainergy ได้รับการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562) โดย สพธอ. (ETDA)
โดยประกาศให้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) ไปยังกรมสรรพากร ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด

ดูรายละเอียด

ทำไมต้องเรา ?

ทำไมต้องเลือก “Brainergy”

เบรนเนอร์จี้ คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจและก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งการคิดหา Solution ใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจใหม่ อย่าง SMEs หรือ Start Up ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน เบรนเนอร์จี้เอง ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการจากแบบองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยการที่ บริษัท เบรนเนอร์จี้ … อ่านต่อ

Smart Services

ทำงานอย่าง Smart ด้วย Smart Services

ในการทำงานของแต่ละองค์กร มักประกอบไปด้วยกระบวนการในการทำงานหลายอย่าง ทั้งส่วนที่เป็นหลัก หรือแม้แต่ส่วนย่อยที่มีผลต่อส่วนหลัก จะดีกว่าไหมหากเราสามารถลดขั้นตอนเหล่านั้นลงไปได้ ลดระยะเวลาการทำงาน และสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรยิ่งขึ้น ทำงานอย่างสมาร์ทด้วยสมาร์ทเซอร์วิส

บริการที่จะทำให้การทำงานของคุณ “ง่ายขึ้น”

Brainergy Solution ถูกพัฒนาขึ้น ด้วยความมุ่งหวังให้สามารถช่วยแก้ไข Pain Point ที่หลายองค์กรพบเจอให้หมดไป ไม่ว่าเป็นเรื่องการจัดการเอกสารที่มีความวุ่นวาย การทำข้อมูลภาษีที่มีความยุ่งยาก การลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน หรือ การลดสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในองค์กรเกิดความล่าช้า

ทดลองใช้งานฟรี!

สนใจทดลองใช้บริการ      SmartTAX | SmartFLOW | SmartSIGN     ฟรี! คลิกเลย!

บทความ

 – ARTICLES –

คุณรู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. ไซเบอร์ มีข้อควรระวังสำหรับองค์กรอย่างไรบ้าง?

คุณรู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. ไซเบอร์ มีข้อควรระวังสำหรับองค์กรอย่างไรบ้าง?

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คืออะไร ? พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นร่างกฎหมายว่าด้วย การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของประเทศ...

read more
ครม.ไฟเขียว “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์”

ครม.ไฟเขียว “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์”

ครม.ได้ไฟเขียวอีกมาตรการคือ "มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยสามารถหักรายจ่ายเป็น 2 เท่า...

read more
เมื่อถึงยุคที่ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง

เมื่อถึงยุคที่ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง

ปี 2563 ราชการไทยเลิกใช้กระดาษ             เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ครม.มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ...

read more
70% ของผู้ใช้บริการดิจิทัล ต้องการอะไร

70% ของผู้ใช้บริการดิจิทัล ต้องการอะไร

คนไทยต้องการความปลอดภัยเมื่อใช้งานออนไลน์          "เอ็กซพีเรียน" เผยผลวิจัยกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยต้องการความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าความสะดวกสบายในการใช้บริการดิจิทัล         มร.เดฟ...

read more
e-Tax Invoice and e-Receipt คืออะไร

e-Tax Invoice and e-Receipt คืออะไร

e-Tax Invoice and e-Receipt คืออะไร e-Tax Invoice and e-Receipt คือ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารใบกำกับภาษีปัจจุบันทีมีการออกเป็นกระดาษ ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดมูลค่าสินค้าหรือบริการ...

read more

ข่าวสารและกิจกรรม

 – NEWS & ACTIVITIES –

Brainergy เข้าร่วมสุดยอดงาน Tech Conference ระดับแนวหน้าของเอเชีย “Techsauce Global Summit 2019”

Brainergy เข้าร่วมสุดยอดงาน Tech Conference ระดับแนวหน้าของเอเชีย “Techsauce Global Summit 2019”

ครั้งแรกกับการเปิดตัว Benchachinda ในงาน Techsauce Global Summit 2019 สุดยอดงาน Tech Conference ระดับเอเชีย งานนี้นอกจากทั้งสนุกและได้ความรู้...

read more
ยูไอเอชเปิดตัว UIH All Cloud ยกระดับบริการมัลติคลาวด์สำหรับธุรกิจ

ยูไอเอชเปิดตัว UIH All Cloud ยกระดับบริการมัลติคลาวด์สำหรับธุรกิจ

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า ยูไอเอชมุ่งมั่นพัฒนาบริการคลาวด์โซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์มัลติค...

read more
Brainergy เข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021 เมื่อวันที่ 11-13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

Brainergy เข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021 เมื่อวันที่ 11-13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

บ.เบรนเนอร์จี้ได้เข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021 เมื่อวันที่ 11-13 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยในงานได้รวบรวมข้อมูลความรู้ และ Technology Innovation ต่าง ๆ อย่างมากมายไว้ในงาน...

read more
VST ECS X BRAINERGY สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt)

VST ECS X BRAINERGY สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt)

“เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด โดยคุณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ, ได้รับเกียรติ จาก คุณอรุรัตน์ พัฒนะวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท วีเอสที อีซีเอส...

read more

ทดลองใช้งานฟรี!

สนใจทดลองใช้บริการ      SmartTAX | SmartFLOW | SmartSIGN     ฟรี! คลิกเลย!

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การคุ้มครองและป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับทราบและยอมรับข้อตกลงต่างๆ กรุณาคลิก "ยินยอม" เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save